ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ


Η υπέροχη ποικιλία των μορφών ζωής που μας περιβάλλει χρειάστηκε
εκατομμύρια χρόνια για να αναπτυχθεί. Πρόκειται για το θαύμα της ζωής.
Για ένα κόσμο – κόσμημα που έχουμε το προνόμιο να παρατηρούμε και να
ανιχνεύουμε.
Η ομορφιά όμως αυτή είναι ευάλωτη. Χιλιάδες
είδη εκλείπουν κάθε χρόνο εξαιτίας των ανθρώπινων πιέσεων όπως η καταστροφή των
βιοτόπων, η υπερεκμετάλλευση, η εισαγωγή
ξενικών ειδών, ο κατακερμαστισμός των βιοτόπων και οι κλιματικές αλλαγές. Εάν συνεχίσουμε να μειώνουμε τη βιοποικιλότητα της γης οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Μπορεί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας;